Krajina mozku

Malířova introspekce na operaci mozku
Akademický malíř Jan M. Krejčí, narozen 1946 v Mohelně, ČR, člen Unie českých výtvarných umělců v Praze, patří mezi nejvýznamnější české krajináře se speciálním podtextem magického malířství sui generis.

obraz_04

Zároveň však umělec nezanedbává ilustrační činnost, kterou věnuje především niterné poezii současnosti. V tomto případě své tvorby pak propojuje hluboké filozofické zamyšlení nad figurativní a současně i nefigurativní prezentací. Patří tímto mezi malíře, kteří podivuhodnou formou vyjadřují zdánlivě abstraktní náboj lidského myšlení a tvoření. Navíc je také inspirován subjektivním pohledem na procesy lidského myšlení. Proto vytvořil cyklus maleb mj. lidského mozku. Malíř Krejčí v tomto případě zvolil unikátní cestu k zobrazení pohledů na lidský mozek. Mozek se mu jeví jako souvislá součást krajiny a živého organismu v symbióze s bytím na naší modré planetě. Z tohoto pohledu s přemýšlivým filozofickým podtextem zobrazuje mozek jako věčného hybatele světovým děním. Mozek = krajina, má stejně tak in efigie svoje dění věčného pohybu. Pulzují v něm stejně jako řeky v krajině mozkové cévy, napiněné životodárnou tekutinou. Tak jako strom má však i lidský mozek svoje ?choroše”, které narušují vegetativní systém. Proto zachycuje finální fázi před lékařským zákrokem, tedy konstatování určitého statusu quo ante.

obraz_02
Podivuhodné je však malířovo vidění vyzařování mozkové energie. Sám mozek je totiž thesaurován v určitém omezeném prostoru různých barev, které do jisté míry odpovídají lidským osudům. Mozek je však součástí nekonečna, a proto malíř jej vidí v souvislostech světa, který je nekonečný. Symbióza introspektivní kresby do mozku s nekonečností prostoru je malířem vyjádřena intuitivně s kolorizmem světlých a tmavých barev. Všechny tyto malby jsou podány mistrovským štětcem malíře Krejčího ve zjemnělé barevnosti, směřované do duše diváka. Jedná se o ojedinělé malířství sui generis, které, ač zdánlivě tematické, patří do nejširšího okruhu lidského vnímání.

obraz_03
Mezinárodně uznávaný neurochirurg prim. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, se zabývá nejen vyšetřováním a operativou lidských mozků. současně však je také znalcem malířství. Z jeho iniciativy vznikl návrh příteli, malíři Krejčímu ztvárnit odraz introspekcí do mozku jako stimulu pro malířské vyjadřování. Tím se vlastně malíř pohybuje ve sféře v podstatě abstraktní reality ? nefigurativního umění propojeného S figurativním. Pokud je známo z odborné umělecko-historické literatury, žádný ze současných i minulých malířů není touto formou poznávání inspirován.

……..
Nik. A. B. Král, CSc., historik umění

PhDr. A. B. Král, CSc. ? odborné a biografické údaje in:
Who’s who in Europe, vyd. EU, EBD, Bruxelles. 1986-2000 (engl., french ed.)
Best of Europe, (goldprint ? 2(XX) nejvýznamějších osobností Evropy), EU, EBD, Bruxelles 1996

Leave a Reply